چگونه اسب وحشی را رام کنیم؟

چگونه اسب وحشی را رام کنیم؟

چگونه اسب وحشی را رام کنیم؟اصول رفتار با اسب:

خوش رفتاری

اسب ها به طور كلی نه فقط به پرستارشان وابسته هستند بلكه نسبت به رفتار و خصوصیات اخلاقی پرستار ، مراقب یا سواركارشان نیز از خود حساسیت نشان می دهند.به عنوان مثال ، مالك یا مراقب یا سواركار بد اخلاق اسبی شرور تحویل می دهد كه بد نام شده و طالب همانگونه رفتار است.

اسب برای خوش رفتاری باید آموزش داده شود و ساده ترین این آموزش ها عبارتند از :

آرامش كامل به هنگام تیمار ، بلند كردن دست و پاها با آرامش برای نظافت و اگر سوار خواست سوار شود ،

ایست و بی حركت ماندن پس از استقرار كامل سوار روی زین و به فرمان او حركت كند .

هر آنكس كه با اسب سرو كار دارد باید خود بیاموزد كه چگونه خوش رفتاری را به اسب آموزش دهد .

ارتباط

آنهائی كه با اسب سرو كار دارند باید بیاموزند كه در امر آموزش مثبت بوده و كارشان تداوم داشته باشد

اگر خواسته های آموزش دهنده مبهم و متغییر باشد اسب به سرعت سردرگم می شود .

بنابر این لازم است بدانیم كه چه نكته ای را چگونه بیاموزیم و این امكان پذیر نیست

مگر روش صحیح كار با اسب را آموخته و به هنگام كار با او كاملا متكی به نفس باشیم .

چگونه اسب وحشی را رام کنیم؟

چگونه اسب وحشی را رام کنیم؟

انضباط و تشویق

اگر حركتی غلط را اصلاح كرده و حركت صحیح را پاداش بدهیم ،اسب به زودی در می یابد كه كدامین حركت ها صحیح است و سعی در تداوم آنها خواهد داشت .به این نحو اسبی خوش رفتار خواهید داشت كه به داشتن او افتخار می كنید و نتیجه اش زندگی بهتر برای اسب است .اسب نیازمند پرستاری مسئولانه و مهربانانه همراه با قاطعیت است تا نظم پذیر شود .

حرکت غلط اسب باید قاطعانه و صدای کمی بلند سرزنش شود.به محض اینكه اسب درسش را آموخت دادن پاداش واجب می شود كه می تواند ضربه های ملایم كف دست روی گردن ،صدائی مهربان و یا حبه ای قند باشد .

کنترل اسب در سوارکاری:

۱_آرامش خود را حفظ کنید.

سوارکار ممکن است دچار استرس شده و عصبی شود و این خود میتواند اسب را دچار بهم ریختگی و استرس کند.در این صورت نفس عمیق بکشید و ارام باشید و به یاد داشته باشید اسب ها تمام احساسات و حالات شمارا درک میکنند و شما به عنوان یک سوارکار باید راهنما باشید.باید اعتماد به نفس داشته باشید و اسب خود را هدایت و کنترل کنید .

۲_یال اسب را نوازش کنید.

اگر سوار اسب هستید گردن اورا ماساژ داده و موهای ناحیه گردن را نوازش کنید، همچنین میتوانید زیر گوش اسب را مالش دهید، تکنیک های مختلف را امتحان کنید تا بتوانید حالت مناسب خود را پیدا کنید.یک تکنیک دیگر این است که انگشت وسط و اشاره خود را به صورت دوایر کوچک روی بدن اسب حرکت دهید این کار تنش های عضلات اسب را برطرف کرده و باع ارامش میشود.

چگونه اسب وحشی را رام کنیم؟

چگونه اسب وحشی را رام کنیم؟

۳_هنگام سوارکاری بگذارید افسار ان ازاد باشد.

افسار اسب را به گونه ای بگیرید که آرنج صاف باشد گرفتن افسار اسب با دو دست ان را محدود کرده و درتش را بیشتر میکند.مهمترین نکته این است که اسب را ارام نگه دارید.

۴_افسار اسب را نکشید.

اگر اسب شما وحشی شد اولین واکنش شما این است که افسار را محکمتر بگیرید و فورا افسار را به عب نکشید این کار وضعیت را بدتر میکند . در این موقعیت اسب فکر میکند مورد حمله قرار گرفته است و به وحشت می افتد.

جهت قرار دادن آگهی به قسمت ثبت آگهی مراجعه فرمایید.

برای اطلاعات بروز به سایت فدراسیون مراجعه کنید.