کنترل اسب زمانی که سوار آن نیستید

کنترل اسب زمانی که سوار آن نیستید

۱_به آرامی به اسب نزدیک شوید.

به اسب نشان دهید چیزی تهدیدش نمیکند درحالی که با او با ملایمت صحبت میکنید به آرامی حرکت کنید. هرچند اسب ممکن است حرف شمارا نفهمد ولی با شنیدن صدای شما ارام میشود دست خود را کنار خود نگه دارید به طوری که اسب بتواند انهارا ببیند و هیچ حرکت ناگهانی از خود نشان ندهید.

۲_اسب را مطمئن کنید.

اگر اسب به عقب یا یکطرف رفت به حبت کردن با صدای ملایم ادامه دهید و سعی کنید بفهمید چه چیزی انرا نگران و ترسانده است فهمیدن دلیل خطر کردن اسب ساده است زیرا در آن هنگام گوش هایش را راست کرده و یا حتی مستیم به آن چیز نگاه میکند. اگر توانستید به اسانی به اسب نزدیک نطه عطف وسط پیشانی اش را نوازش کنید.اسب ها به ماساژ واکنش مثبت نشان میدهند.این کار باعث ارامش اسب میشود.

کنترل اسب زمانی که سوار آن نیستید

کنترل اسب زمانی که سوار آن نیستید

۳_اسب را مجازات یا مجبور نکنید.

آسب ها از اشیای ناشناس دوری میکنند چون به معنای یک خطر و تهدید برایشان به حساب می آید.

انها متوجه نمیشوند که حتا یک شیء بی جان برای انها تهدید ندارد پس اجبار کردن اسب برای مابله با چیزی که از ان ترسیده است و از ان احساس خطر کرده است کار ساز نخواهد بود و حتی ترس انرا افزایش خواهد  داد. اگر اسب را تنبیه کنید حتی ممکن است از خود شما نیز بترسد.

۴_اسب را با یک گیاه ارامبخش ارام کنید.

گیاهان دارویی و ارامبخش مثل :اسطوخودوس،بابونه ،گلسرخ بهترین گزینه برای ارام کردن اسب به شمار میرود.شما میتوانید از طریق استنشاق (تنفس) و یا ریختن در غذای اسب از گیاه استفاده کنید. (مطمئن شوید که از دستورالعمل مناسب برای چگونگی تهیه دارو استفاده میکنید.)

کنترل اسب زمانی که سوار آن نیستید

کنترل اسب زمانی که سوار آن نیستید

۵_با تکنیک لانژ با اسب خود کار کنید.

حرکت لانژ تکنیکی است که اسب در یک دایره به دور مربی میچرخد.این کار به اسب های بی تجربه اموزش داده میشود که به زبان بدن مربی و دستورات صوتی او پاسخ دهد این تکنیک باعث میشود قبل از اینکه شما سوار اسب شوید، اسب با شما سازگاری پیدا کند پس همیشه میتوانید از این تکنیک استفاده کنید.

برای انجام این تکنیک به چکمه های خوب و مناسب، یک محوطه اسب دوانی ، یک طناب بلند نیاز دارید. آموزش به این صورت است که اسب را در محوطه اسب دوانی با صدای ود هدایت کنید و با شلاق زدن دور محوطه بچرخانید و مسیرش را کنترل کنید.

به اسب محکم شلاق نزنید این کار اورا ناراحت میکند لمس کردن یا ضربه های خفیف با شلاق به حیوان علامت میدهد که با قدرت به طرف جلو حرکت کند.

جهت قرار دادن آگهی به قسمت ثبت آگهی مراجعه فرمایید.

برای اطلاعات بروز به سایت فدراسیون مراجعه کنید.