18,000,000 تومان

اسب کرد دره شور

فروش دوعدد اسب مادیان چهارساله کورسی ارام و نجیب سواری عالی کیلومتری نریان هفت ساله بدن دار نژاد کرد دره شور سه قلم سفید پرخون […]
3211 بازدید کل ، 2 امروز
تماس بگیرید

تروبرد۱۰۰

نریان تروبرد۱۰۰ پدر:سیلمی رامین مادر:لاپوس ولانت ۵-۶سال قد۱۶۵ در حال آموزش پرش تک مانع ۸۰ تا پریده خوش اخلاق،دارای شناسنامه،میکروچیپ،کششنامه قزوین نصف هزینه اسب کش […]
1932 بازدید کل ، 1 امروز
16,500,000 تومان

مادیون ترکمن

مادیان ٦ ساله ب همراه کره مادیان ٥ ماهه از سیلمی بختیار صحرا ..نام مادیان ثمین صحرا داری دی ان ای و پاسپورت قد ١٥٤ […]
2131 بازدید کل ، 2 امروز